BERAMKRAVU PIEGĀDE

Mēs piegādājam beramkravas: smilti, dažādu frakciju granti,
melnzemi, oļus, frēzētu asfaltu.

Granīta oļu piegāde

Granīta oļi – ieapaļas formas akmentiņi, mazgāti

Dažādas frakcijas:
• Smalkā 5 – 10 mm
• Vidējā 10 – 20 mm
• Rupjā 10 – 100 mm

Būvsmilts piegāde

• Rupjā būvsmilts
• Smalkā būvsmilts

Melnzemes piegāde

Melnzeme / augstas kvalitātes melnzeme / augsne
Dažāda kvalitāte:

• Stādījumiem – augstas kvalitātes melnzeme, tīra, sijāta, zemes virskārta – pirmais metrs
• Ar nelielu kūdras saturu, sijāta
• Zemes virskārta – smilšaināka, brūna

Dolomīta šķembu piegāde

Dažādas frakcijas:

• Smalkā 5 – 20 mm
• Vidējā 20 – 40 mm
• Rupjā 40 – 70 mm
• Maisījums 0 – 45 mm, 0 – 62 mm
• Kā arī mazgātas šķembas

Sijāta grants bez akmeņiem

Dažādas frakcijas:

• 0 – 3
• 0 – 4
• 0 – 5